IZVJEŠĆE O RADU ZA 2022. GODINU

U 2022. godini, Udruga veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ svojim je djelovanjem kroz strateške pravce kao dio civilnog društva u Republici Hrvatskoj, surađujući s državnim institucijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, organizacijama civilnog društva u svim područjima djelovanja, odgojno-obrazovnim institucijama te drugim ustanovama, institucijama, organizacijama i poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj bila aktivni čimbenik razvoja na svim društvenim razinama.

Na taj način Udruga je osigurala okruženje i uvjete za ostvarivanje svojih djelatnosti kojima direktno doprinosi razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj.

Kao Udruga postojimo već 17 godina. Mada su pripreme i dogovori za osnivanje Udruge trajali mjesecima prije toga, službeni datum osnutka je 27.11.2005. godine, dan kada smo se okupili u hotelu "Turist" i održali osnivačku skupštinu. Počeli smo skromno bez ikakvih sredstava, bez financija, bez prostora za rad, ali s puno entuzijazma i volje za rad i učenje. Uz pomoć grada Varaždina pronašle su se prostorije u kojima je sjedište Udruge na adresi: Varaždin, A. Harambašića 34, a u sklopu kojih su službene prostorije Udruge veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ koje služe za redovan rad i funkcioniranje Udruge. Uz očuvanje spomena na brigadu i obilježavanja datuma iz Domovinskog rata, Udruga se ovih 17 godina trudila pomagati braniteljima i svojim članovima u rješavanju statusnih i drugih pitanja te pružanjem psihosocijalne podrške.

 

 

Tako je protekle 2022. godine kroz programe Psihološkog i socijalnog osnaživanja branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji povećan broj branitelja i članova njihovih obitelji  koji su zatražili savjet/informaciju putem info-savjetodavne linije/točke u prostorijama Udruge ili direktnim kontaktom s upravnim tijelima Udruge i isti su upućeni nadležnim institucijama za ostvarivanje svojih statusnih prava (prava iz zdravstvenog osiguranja, prava iz mirovinskog osiguranja, ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskog rata, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje, pravo na stambeno zbrinjavanje, pomoć prilikom organizacije ukopa hrvatskih branitelja uz odavanje vojne počasti te ostala prava propisana Zakonom o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.).

 

Branitelji su na taj način osigurali svoja prava i dobili savjetodavnu uslugu od stručnjaka te je provedena pedesetjedna  javna aktivnost sa ciljem psihološkog i socijalnog osnaživanja branitelja i članova njihovih obitelji i očuvanja vrijednosti Domovinskog rata na kojima je sudjelovalo oko 6000 branitelja i članova obitelji te građanki i građana.

Udruga je humanitarno pomogla prema svojim mogućnostima tri obitelji hrvatskih branitelja, te je putem svoje savjetodavne info točke pomogla sedamdeset branitelja i članova njihovih obitelji savjetima i informacijama, a pružili smo i pomoć u stambenom zbrinjavanju za trinaest branitelja.

 

Nakon pandemije korona virusa hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata te njihove obitelji, bili su suočeni s različitim posljedicama krize - zdravstvenim tegobama, posttraumatskim stresnim poremećajem, usamljenošću, obiteljskim problemima i drugim posljedicama. Stoga je Udruga provodila aktivnosti usmjerene prema većoj psihosocijalnoj i socijalnoj inkluzivnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te članova njihovih obitelji kako bi se doprinijelo prevladavanju situacija izazvanih zdravstvenim i drugim poteškoćama.

Ostvarenjem navedenih rezultata pomoglo se braniteljima, članovima njihovih obitelji i samcima da lakše prebrode krizu izazvanu koronavirusom i da pritom sačuvaju svoje psihofizičko zdravlje.

Rad Udruge podupiru Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo obrane, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Vojni ordinarij RH, kao i mnoge jedinice lokalne uprave i samouprave odnosno županije, gradovi i općine širom Hrvatske.

Kroz program suradnje Udruge s javnim institucijama i drugim organizacijama civilnog društva, identificirani su suradnici i partneri udruge, planirana je i dogovorena suradnja s javnim institucija i drugim organizacijama.

Udruga u svom radu surađuje s

- Ministarstvom hrvatskih branitelja

- Ministarstvom obrane

- Ministarstvom znanosti i obrazovanja

- HGSS stanicom Split i Planinarskom udrugom "Dinaridi" na uređenju planinarskih staza i spomen područja na Dinari

- Orijentacijskim klubom "Međimurje" u organizaciji i provedbi „Memorijala 7. gardijske brigade „PUMA“ u orijentaciji“

-  Gradskom knjižnicom i čitaonicom „Metel Ožegović“

- Drugom gimnazijom Varaždin u provedbi projekta „Tragovima lokalnog i nacionalnog identiteta“ u kojem je Druga gimnazija Varaždin partner u projektu

- Gradskim društvom Crvenog križa Varaždin

- HNK Varaždin

- Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj
- Varaždinskom biskupijom

- Zavodom za znanstveni rad HAZU-a

- Hrvatskim memorijalno dokumentacijskim centrom Domovinskog rata

- Gradskim muzejom Varaždin

- Državnim arhivom u Varaždinu

- Varaždinskom građanskom gardom

- Kninskim muzejom

- nacionalnom i lokalnom televizijom i tiskanim medijima

- Kerekeš teatrom

- Javnom vatrogasnom postrojbom

- Jedinicama lokalne i regionalne samouprave,

- Udrugama proisteklih iz Domovinskog rata sa područja cijele Republike Hrvatske i djela Bosne i Hercegovine

te drugim institucijama, ustanovama i organizacijama civilnog društva u području udruga proisteklih iz Domovinskog rata, ali i u drugim područjima djelovanja.

 

Kao partneri na projektu ZUV HGP-a „Tematske mreže - branitelji“ sudjelovali smo na nekoliko radionica, te organizirali u Varaždinu 3 radionice na temu „Radna aktivnost hrvatskih branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo“, „Zdravstvena skrb hrvatskih branitelja u sklopu projekta“ i „Analiza društvenih faktora  koji utječu  na kvalitetu života braniteljske populacije“ na kojoj su sudjelovali hrvatski branitelji, prosvjetni djelatnici i provoditelji javnih politika s područja Varaždinske županije.

 

Članovi Udruge sudjelovali su u aktivnostima raznih savjeta, odbora i stručnih tijela: Savjet za razvoj civilnog društva - 2 člana, Županijska skupština Varaždinske županije - 2 člana, Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije - 1 član, Općinska vijeća - 4 člana, Zaklada za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael“ - 1 član.

 

U organizacijskom smislu, a u sklopu službenih prostorija  Udruge veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ je i dnevni boravak u kojem se mogu  pročitati novine, pogledati televizija, može se organizirati radionica ili seminar, koristiti čajna kuhinja, a u sklopu prostorije nalazi se i knjižnica s oko 300 knjiga i DVD-ova različitih tema, od knjiga o Domovinskom ratu do beletristike.

Također, udruga je osigurala sredstva za najam službenog vozila te je tim vozilom pređeno 25.951 km, što je osiguralo provođenje i sudjelovanje u aktivnostima civilnog društva u cijeloj Republici Hrvatskoj.

 

Udruga veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ korisnik je Ugovora o institucionalnoj podršci s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Projekt traje 3 godine, vrijednosti 269.940,00 kn na godišnjoj razini čime je omogućeno daljnje obavljanje osnovne djelatnosti Udruge. U sklopu projekta zaposlene su 3 djelatnice, 1 na puno radno vrijeme i 2 na pola radnog vremena. U 2022. godini prošla je druga godina korištenja institucionalne podrške.

 

Tijekom godine redovno se servisiraju i obnavljaju kako informatička, tako i uredska sredstva, te sam uredski prostor Udruge što osigurava nesmetano i pravodobno planiranje i provođenje aktivnosti Udruge. Također, institucionalnom podrškom i projektima Ministarstva hrvatskih branitelja i projektom grada Varaždina i Varaždinske župnije financirano je i podmirivanje troškova obavljanja osnovne djelatnosti što je osiguralo nesmetano korištenje poslovnog prostora i komunikaciju, izradu i održavanje mrežne stranice Udruge i  izdavanje informativnih izdanja o radu Udruge te suradnju s drugim institucijama i organizacijama kako bi se povećala vidljivost rada Udruge. Sve navedeno je omogućilo nesmetanu organizaciju i provedbu projekata Udruge kojima se doprinosi razvoju civilnog društva i kroz koje je ostvareno preko 130 rezultata za preko 3000 korisnika. Rad Udruge prepoznat je u javnosti i kod donositelja javnih politika te je Udruga ojačala kapacitete i relevantnost u razvoju civilnog društva.

 

U prošloj godini Udruga se javila na natječaje za 24 projekata na nacionalnoj i lokalnoj razini te prijenos 2 projekta iz 2021. godine,  a  Udruzi je odobreno 23 projekata i programa financiranih iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave, a to su:

 

 1. „Rekonstrukcija kapelice Sv. Jurja“

-  Ministarstvo hrvatskih branitelja

 

 1. „Očuvanje vrijednosti Domovinskog rata“

- Ministarstvo hrvatskih branitelja 

 

 1. „17. memorijal 7. gardijske brigade „Puma“ u orijentaciji“

- Ministarstvo hrvatskih branitelja

 

 1. „ Godina Pume“

- Ministarstvo hrvatskih branitelja

 

 1. „ Sa Dinare u Oluju“

- Ministarstvo hrvatskih branitelja

 

 1. „ 27. obljetnica VRO OLUJA“

- Ministarstvo hrvatskih branitelja

 

 1. „ 31. obljetnica stradanja Škabrnje“

- Ministrastvo hrvatskih branitelja

 

 1. „Izgradnja obiteljske kuće obitelji Novina“

 - Ministarstvo hrvatskih branitelja

 

 1. Institucionalna podrška

- Zaklada za razvoj civilnog društva

 

 1. „30 godina Puma“

     - Varaždinska županija

 1. „Sjećanje na žrtvu slavonskih Puma“

     -  Osječko - baranjska županija

 

 1. „Izrada murala u Splitsko-dalmatinskoj županiji“

     - Splitsko- dalmationska županija

 

 1. „Izrada murala u Međimurskoj županiji“

     -  Međimurska županija

 

 1. „Izrada murala u Vukovarsko-srijemskoj županiji“

     -  Vukovarsko - srijemska županija

 

 1. „Izrada murala u Krapinsko-zagorskoj županiji“

     - Krapinsko- zagorska županija

 

 1. „Izrada murala u Gradu Varaždinu“

     -  Grad Varaždin

 

 1. „Puma 1992-2022.“

     -  Grad Varaždin

 

 1. „PUMA - 30 godina“ izrada murala

     - Grad Ivanec

 

 1. „Izrada murala u gradu Prelogu“

     -  Grad Prelog

 

 1. „Izrada murala u gradu Lepoglavi“

     -  Grad Lepoglava

 

 1. „Izrada murala u Murskom Središću“

     - Grad Mursko Središće

 

 1. „Izrada murala u općini Selnica“

     -  Općina Selnica

 

 1. „ Hrvatska Puma - 30 godina“

     -JANAF

U tijeku 2022. godine nastavilo se s 2 projekta:

 

-  „Projekt izgradnje obiteljske kuće obitelji Novina“ (MHB)

-  „Tragovima lokalnog i nacionalnog identiteta“

 

Provođenjem projekata Udruga veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ umrežava svoje klubove po županijama i na taj način naše članove diljem RH aktivira u provedbi aktivnosti i u društvu.

 

 1. godine bila je godina „Pume“, a sve u cilju obilježavanja 30. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade „ Puma“.

Povodom 30. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade "Puma", Udruga veterana 7. gardijska brigada "PUMA" u suradnji s Gradskim muzejom Varaždin organizirala je izložbu o ratnom putu 7. gardijske brigade "Puma".

Ovom izložbom htjela se prikazati uloga i doprinos pripadnika 7. gardijske brigade „PUMA“ u stvaranju samostalne i neovisne Republike Hrvatske kako bi se očuvale tekovine Domovinskog rata.

Izložba je pobudila veliko zanimanje javnosti, o čemu govori o podatak o 2756 posjetitelja koji su je razgledali tijekom njezina održavanja u palači Herzer GMV-a od 21. rujna do 19. listopada ove godine.

Svečano obilježavanje 30. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade „PUMA“ započelo je u srijedu, 21. prosinca 2022. godine, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za sve poginule i nestalog pripadnika 7. gardijske brigade „PUMA“ i pripadnike 5. bojne 1.“A“ brigade „Tigrovi“ kod spomen-obilježja u Vinici.

 1. prosinca 2022. godine u Parku 7. gardijske brigade Hrvatske vojske „PUMA“, održan je sat povijesti za učenike osnovnih škola. Na satu povijesti sudjelovalo je ukupno devedesetak učenika iz osnovnih škola s područja Grada Varaždina zajedno sa svojim profesorima i pripadnicima 2. OMB „PUME“. Predavanje o ratnom putu brigade održao je tajnik Udruge Jurica Šare.

Program obilježavanja glavnog dana 23.12. 2022. godine započeo je u Vojarni 7. gardijske brigade „PUMA“ gdje su u kapelici sv. Jurja položeni vijenci i zapaljene svijeće za sve poginule, nestalog i preminule pripadnike 7. gardijske brigade

Obilježavanje 30. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade „Puma“ nastavljeno je služenjem mise u crkvi Sv. Nikole u Varaždinu koju je predvodio vojni ordinarij msgr. Jure Bogdan uz koncelebraciju varaždinskog biskupa msgr. Bože Radoša župnika Župe sv. Nikole u Varaždinu vlč. Stjepana Najmana, kapelana Župe sv. Nikole vlč. Marinka Prsteca, policijskih kapelana vlč. Ivice Horvata, Ozrena Bizeka i Vjekoslava Vidačeka. Liturgijsko pjevanje predvodila je klapa HRM „Sveti Juraj“.

 IZVJEŠĆE O RADU ZA 2022. GODINU

Nakon svete mise održana je svečana akademija u Hrvatskom narodnom kazalištu. Svečanoj akademiji nazočio je državni i vojni vrh, predstavnici lokalne uprave i samouprave, mnogobrojni uzvanici i gosti, obitelji poginulih pripadnika 7. gardijske brigade „Puma“ te bivši pripadnici 7. gardijske brigade i članovi Udruge.

Kruna obilježavanja 30. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade „Puma“ bilo je puštanje 92 lampiona u spomen na 91 poginulog i jednog nestalog pripadnika 7. gardijske brigade „Puma“ i paljenje 30 baklji povodom 30. obljetnice osnutka brigade na kazališnom trgu u Varaždinu.

Članovi Udruge veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ nastavili su s postavljanjem naših krunica prilikom obilazaka grobova naših poginulih i preminulih pripadnika brigade diljem Republike Hrvatske.

U tim prilikama na križeve i spomenike postavljali smo naše krunice, zapalili svijeće i pomolili se.

 

Kroz provedbu svojih aktivnosti Udruga je ostvarila korist za 2200 izravnih i 2800  neizravnih korisnika.

U medijima je objavljeno preko 39 članaka o radu Udruge. Na facebook stranicama Udruge (dvije facebook stranice) je objavljeno preko 287 članaka odnosno objava. Objave o radu Udruge putem mrežnih stranica komentiralo je preko 48.000 posjetitelja. Mrežna stranica ima 1700  pratitelja.

U 2022. godini mrežna  stranica Udruge  imala je 115 objava.

Mrežnu stranicu je od njezinog postavljanja u svibnju 2017. godine pa sve do sada posjetilo  10 755 152 posjetitelja.

 

Nažalost, u prošloj godini umrlo je 15 članova Udruge.

Broj redovnih članova Udruge u 2022. godini je porastao za 22 člana što iznosi ukupno 621 članova Udruge. 

 

Sve navedeno pokazuje i dokazuje da je Udruga veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ svojim radom i provedbom svojih programa i projekata aktivni čimbenik razvoja civilnog društva i ostvaruje dodanu društvenu vrijednost za korisnike u svim područjima djelovanja.

PODACI O UDRUZI

Udruga veterana 7. Gardijska brigada PUMA

Harambašićeva 34 42000 Varaždin

Predsjednik : 095 906 4824

Tajnik: 095 230 0652

administrativni tajnik 095 230 0650

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

radno vrijeme pon - pet 08 - 15 sati

 

UVJETI KORIŠTENJA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici Udruge ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka udruge. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava trećih osoba.