FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU

Prihod  2021.
Članarine 14.960,00 kn
Donacije državnog proračuna 127.754,38 kn
Donacije JLS 94.000,00 kn
Donacije trg društava i institucija 35.500,00 kn
Prijenos iz 2020 12.972,12 kn
Prihodi od građana i kućanstava 16.658,94 kn
Nacionalna zaklada 269.940,00 kn
UKUPNO 571.785,44 kn
   
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - RASHODI ZA 2021. GODINU
   
Plaće 199.920,00 kn
Uredski materijal 58.581,00 kn
Najamnine  43.911,00 kn
Usluge telefona, pošte i prijevoza 43.876,00 kn
Reprezentacija 43.658,00 kn
Promidžba i vidljivost 33.260,00 kn
Energija 25.125,00 kn
Službena putovanja 21.779,00 kn
Sitan inventar 20.902,00 kn
Tekuće donacije i rashodi dugotrajne imovine 26.005,00 kn
Intelektualne i ostale usluge 23.434,00 kn
Rashodi amortizacije  11.744,00 kn
Naknade za obavljanje aktivnosti  11.585,00 kn
Bankarski troškovi 2.289,00 kn
Komunalne usluge i investicijsko održavanje 2.105,00 kn
UKUPNO 568.174,00 kn
   

PODACI O UDRUZI

Udruga veterana 7. Gardijska brigada PUMA

Harambašićeva 34 42000 Varaždin

Predsjednik : 095 906 4824

Tajnik: 095 230 0652

administrativni tajnik 095 230 0650

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

radno vrijeme pon - pet 08 - 15 sati

 

UVJETI KORIŠTENJA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici Udruge ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka udruge. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava trećih osoba.