FINANCIJSKO IZVješće za 2018.

RED. BR. NAZIV 01.01.2018.-31.12.2018.
I PRIHODI  1
1. Prijenos iz 2017. 114.805,84 kn
2. Kamata 37,64 kn
3. Članarine 11.100,00 kn
4. Državni proračun 420.588,10 kn
5. Jedinica lokalne (regionalne) uprave i samouprave 98.000,00 kn
6. Donacije i sponzorstva (pravne i fizičke osobe) 43.420,00 kn
  UKUPNO PRIHODI 687.951,58 kn
     
RED. BR. NAZIV 01.01.2018.-31.12.2018.
II               RASHODI  
1. Plaće i doprinosi 83.524,08 kn
2. Naknade drugog dohotka 90.732,49 kn
3. Naknade troškova sl. putovanja 15.495,51 kn
4. Uredski materijal, energija i gorivo 111.097,69 kn
5. Reprezentacija 98.708,90 kn
6. Bankarske usluge 5.661,36 kn
7. Tekuće donacije 15.459,63 kn
8. Usluge (provedba aktivnosti, telefon, pošta, prijevoz, promidžba, najamnine i sl) 234.321,54 kn
9. Ostale naknade 450,00 kn
  UKUPNO RASHODI 655.451,20 kn
  UKUPNO PRIHODI 687.951,58 kn
  STANJE NA 31.12.2018. 32.500,38 kn
     

PODACI O UDRUZI

Udruga veterana 7. Gardijska brigada PUMA

Harambašićeva 34 42000 Varaždin

Predsjednik : 095 906 4824

Tajnik: 095 230 0652

administrativni tajnik 095 230 0650

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

radno vrijeme pon - pet 08 - 15 sati

 

UVJETI KORIŠTENJA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici Udruge ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka udruge. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava trećih osoba.