IZVJEŠĆE O RADU ZA 2021. GODINU

Izvješće o radu za 2021. godinu

U 2021. godini, Udruga veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ svojim je djelovanjem kroz strateške pravce kao dio civilnog društva u Republici Hrvatskoj, surađujući s državnim institucijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, organizacijama civilnog društva u svim područjima djelovanja, odgojno-obrazovnim institucijama te drugim ustanovama, institucijama, organizacijama i poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj bila aktivni čimbenik razvoja na svim društvenim razinama.

Na taj način Udruga je osigurala okruženje i uvjete za ostvarivanje svojih djelatnosti kojima direktno doprinosi razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj.

 

Tijekom protekle 2021. godine kroz programe Psihološkog i socijalnog osnaživanja branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji povećan je broj branitelja i članova njihovih obitelji  koji su zatražili savjet/informaciju putem info-savjetodavne točke u prostorijama Udruge ili direktnim kontaktom s upravnim tijelima Udruge i isti su upućeni nadležnim institucijama za ostvarivanje svojih statusnih prava (prava iz zdravstvenog osiguranja, prava iz mirovinskog osiguranja, ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskog rata, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje, pravo na stambeno zbrinjavanje, pomoć prilikom organizacije ukopa hrvatskih branitelja uz odavanje vojne počasti te ostala prava propisana Zakonom o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji).

 

Branitelji su na taj način osigurali svoja prava i dobili savjetodavnu uslugu od stručnjaka te je provedeno 46 javnih aktivnosti sa ciljem psihološkog i socijalnog osnaživanja branitelja i članova njihovih obitelji i očuvanja vrijednosti Domovinskog rata na kojima je sudjelovalo oko 3500 branitelja i članova obitelji te građanki i građana.

Udruga je humanitarno pomogla prema svojim mogućnostima dvije obitelji hrvatskih branitelja te je putem svoje savjetodavne info točke pomogla šezdeset branitelja i članova njihovih obitelji savjetima i informacijama, a pružili smo i pomoć u stambenom zbrinjavanju za petero branitelja.

 

 

Tijekom pandemije korona virusa hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata te njihove obitelji, bili su suočeni s različitim posljedicama krize - zdravstvenim tegobama, posttraumatskim stresnim poremećajem, usamljenošću, obiteljskim problemima i drugim posljedicama. Stoga je Udruga provodila aktivnosti usmjerene prema većoj psihosocijalnoj i socijalnoj inkluzivnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te članova njihovih obitelji kako bi se doprinijelo prevladavanju situacija izazvanih zdravstvenim i drugim poteškoćama.

Ostvarenjem navedenih rezultata pomoglo se braniteljima, članovima njihovih obitelji i samcima da lakše prebrode krizu izazvanu koronavirusom i da pritom sačuvaju svoje psihofizičko zdravlje.

Rad Udruge podupiru Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo obrane, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Vojni ordinarij RH, kao i mnoge jedinice lokalne uprave i samouprave odnosno županije, gradovi i općine širom Hrvatske.

Kroz program suradnje Udruge s javnim institucijama i drugim organizacijama civilnog društva, identificirani su suradnici i partneri udruge, planirana je i dogovorena suradnja s 38 javnih institucija i drugim organizacijama.

Udruga u svom radu surađuje s

- Ministarstvom hrvatskih branitelja

- Ministarstvom obrane

- Ministarstvom znanosti i obrazovanja

- HGSS stanicom Split i Planinarskom udrugom "Dinaridi" na uređenju planinarskih staza i spomen područja na Dinari

- Orijentacijskim klubom "Međimurje" u organizaciji i provedbi „Memorijala 7. gardijske brigade „PUMA“ u orijentaciji“

-  Gradskom knjižnicom i čitaonicom „Metel Ožegović“

- Drugom gimnazijom Varaždin u provedbi projekta „Tragovima lokalnog i nacionalnog identiteta“ u kojem je Druga gimnazija Varaždin partner u projektu

- Gradskim društvom Crvenog križa Varaždin

- Stožerom Civilne zaštite grada Varaždina i Varaždinske županije

- HNK Varaždin

- Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj
- Varaždinskom biskupijom

- Zavodom za znanstveni rad HAZU-a

- Hrvatskim memorijalno dokumentacijskim centrom Domovinskog rata

- Gradskim muzejom Varaždin

- Državnim arhivom u Varaždinu

- Varaždinskom građanskom gardom

- Kninskim muzejom

- Hrvatskom radio televizijom

- Kerekeš teatrom

- Javnom vatrogasnom postrojbom

- Jedinicama lokalne i regionalne samouprave,

te drugim institucijama, ustanovama i organizacijama civilnog društva u području udruga proisteklih iz Domovinskog rata, ali i u drugim područjima djelovanja.

Tijekom 2021. godine smo surađivali i s Uredom za školstvo grada Varaždina, ZUV HGP i Večernjim listom.

Kao partneri na projektu ZUV HGP-a „Tematske mreže - branitelji“ sudjelovali smo na nekoliko on-line radionica, te organizirali u Varaždinu radionicu „Veterani i mentalno zdravlje“ na kojoj je sudjelovalo 50-tak branitelja s područja Varaždinske županije.

S Večernjim listom smo surađivali na promociji knjige umirovljenog generala Rahima Ademija "Samo istina".

Nadalje, održana je i promocija knjige hrvatske braniteljice Ljiljane Golik-Bočkaj „Srce vam otvaram“ u sklopu 30. obljetnice oslobođenja grada Varaždina i Dana hrvatskih branitelja Varaždinske županije.

 

S Udrugom hrvatskih dragovoljaca i branitelja DR-a smo surađivali na organizaciji prikazivanja filma o vukovarskoj majci Kati Šoljić.

UHBDR91. sa Udrugama proisteklih iz Domovinskog rata dodijelila je priznanje „Junak hrvatskog Domovinskog rata“, 7. gardijskoj brigadi „Puma“ za doprinos u Domovinskom ratu.

 

Članovi Udruge sudjelovali su u aktivnostima raznih savjeta, odbora i stručnih tijela: Savjet za razvoj civilnog društva - 2 člana, Županijska skupština Varaždinske županije - 1 član, Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije - 1 član, Općinska vijeća - 3 člana, Zaklada za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael“ - 1 član.

 

U organizacijskom smislu, a u sklopu službenih prostorija  Udruge veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ je i dnevni boravak u kojem se mogu  pročitati novine, pogledati televizija, može se organizirati radionica ili seminar, koristiti čajna kuhinja, a u sklopu prostorije nalazi se i knjižnica s oko 300 knjiga i DVD-ova različitih tema, od knjiga o Domovinskom ratu do beletristike. Početkom godine završena je i preuzeta digitalizirana arhivska građa iz Državnog arhiva Varaždin. Ukupno je na taj način digitalizirano 110 DVD-ova tijekom aktivnog djelovanja 7. gardijske brigade „Puma“.

Također, udruga je osigurala sredstva za najam službenog vozila te je tim vozilom pređeno 29.901 km, što je osiguralo provođenje i sudjelovanje u aktivnostima civilnog društva u cijeloj Republici Hrvatskoj, ali u smanjenom obimu zbog pandemije COVID -19.

 

Udruga veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ korisnik je Ugovora o institucionalnoj podršci s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Projekt traje 3 godine, vrijednosti 269.940,00 kn na godišnjoj razini čime je omogućeno daljnje obavljanje osnovne djelatnosti Udruge. U sklopu projekta zaposlene su 3 djelatnice, 2 na puno radno vrijeme i 1 na pola radnog vremena.  U 2021. godini prošla je prva godina korištenja institucionalne podrške.

 

Tijekom godine redovno se servisiraju i obnavljaju kako informatička, tako i uredska sredstva, te sam uredski prostor Udruge što osigurava nesmetano i pravodobno planiranje i provođenje aktivnosti Udruge. Također, institucionalnom podrškom i projektima Ministarstva hrvatskih branitelja i projektom grada Varaždina i Varaždinske župnije financirano je i podmirivanje troškova obavljanja osnovne djelatnosti što je osiguralo nesmetano korištenje poslovnog prostora i komunikaciju, izradu i održavanje mrežne stranice Udruge i  izdavanje informativnih izdanja o radu Udruge i suradnju s drugim institucijama i organizacijama kako bi se povećala vidljivost rada Udruge, te opremanje prostorija Udruge novim uredskim namještajem. Sve navedeno je omogućilo nesmetanu organizaciju i provedbu projekata Udruge kojima se doprinosi razvoju civilnog društva i kroz koje je ostvareno preko 130 rezultata za preko 3000 korisnika. Rad Udruge prepoznat je u javnosti i kod donositelja javnih politika te je Udruga ojačala kapacitete i relevantnost u razvoju civilnog društva.

 

U prošloj godini Udruga se javila na natječaje za 12 projekata na nacionalnoj razini,  a  Udruzi je odobreno 11 projekata i programa financiranih iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave, a to su:

- „ Očuvanje vrijednosti i jačanje pozitivne percepcije javnosti o Domovinskom ratu“ (MHB)

- „ 16. memorijal  7. gardijske brigade „PUMA“ u orijentacijskom trčanju“ (MHB)

- „ 26. godišnjica nestanka Miroslava Harče na Crnim bunarima“ (MHB)

-  „Sa Dinare u Oluju“ - (MHB)

-  „29. obljetnica osnutka 7. gardijske brigade „PUMA“ (MHB)

-  „Sjećanje na žrtvu slavonskih „Puma“ (OBŽ)

-  „Rad Udruge“ (SDŽ)

-  „Obljetnica pogibije i nestanka pripadnika brigade na Dinari (SDŽ)

-  „Potpora sportskim projektima“ (VŽŽ)

-  „Izrada suvenira Puma“ (VŽ)

-  „Sa Dinare u Oluju“ - (Var.Top.).

 

U tijeku 2021. godine nastavilo se s 3 sljedeća projekta:

-  Tragovima lokalnog i nacionalnog identiteta   (MZOS)

-  Rekonstrukcija spomen-kapelice Sveti Juraj - izrada spomen ploča (MHB)

-  Projekt izgradnje obiteljske kuće obitelji Novina (MHB).

 

Provođenjem projekata Udruga veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ umrežava svoje klubove po županijama i na taj način naše članove diljem RH aktivira u provedbi aktivnosti i u društvu.

 

  1. obljetnica osnutka 7. gardijske brigade „Puma“ obilježena je postavljanjem dijela spomen ploča (25) preminulih pripradnika Puma i Tigrova u kapelici Sv. Jurja u Vojarni 7. gardijske brigade u Varaždinu, te postavljanjem novih vitraja sa slikama Križnog puta i novog stakla iznad ulaznih vrata.

 

Članovi Udruge veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ nastavili su s postavljanjem naših krunica prilikom obilazaka grobova naših poginulih i preminulih pripadnika brigade diljem Republike Hrvatske.

U tim prilikama na križeve i spomenike postavljali smo naše krunice, zapalili svijeće i pomolili se.

 

Kroz provedbu svojih aktivnosti Udruga je ostvarila korist za 2000 izravnih i 2500  neizravnih korisnika.

U medijima je objavljeno 78 članaka o radu Udruge. Na facebook stranicama Udruge (dvije facebook stranice) je objavljeno  220 članaka odnosno objava. Objave o radu Udruge putem mrežnih stranica komentiralo je  preko 45.000 posjetitelja.

U 2021. godini mrežna  stranica Udruge  imala je 105 objava koje su posjećene 39.111 puta. 

Mrežnu stranicu je od polovine 2017. do kraja 2021. godine posjetilo  7.742.000  posjetitelja.

Nažalost, u prošloj godini umrlo je 20 članova Udruge.

Broj redovnih članova Udruge u 2021. godini je porastao za 22 člana što iznosi ukupno 615 članova Udruge. 

 

Sve navedeno pokazuje i dokazuje da je Udruga veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ svojim radom i provedbom svojih programa i projekata aktivni čimbenik razvoja civilnog društva i ostvaruje dodanu društvenu vrijednost za korisnike u svim područjima djelovanja

 

 

Izvješće o radu Nadzornog odbora 

Izvješće Suda časti

PODACI O UDRUZI

Udruga veterana 7. Gardijska brigada PUMA

Harambašićeva 34 42000 Varaždin

Predsjednik : 095 906 4824

Tajnik: 095 230 0652

administrativni tajnik 095 230 0650

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

radno vrijeme pon - pet 08 - 15 sati

 

UVJETI KORIŠTENJA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici Udruge ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka udruge. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava trećih osoba.